Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (02/06/2015 11:29:00)
Dự kiến hôm nay : Vàng tăng lên mục tiêu  kháng cự 1200 như dự kiến của chúng tôi từ hỗ trợ 1180 , cuối ngày Vàng đã thất bại khi chinh phục mức kháng cự 1200 này . Trong biểu đồ Weekly, chúng tôi nhận thấy Vàng hiện tại sideway trong biên độ 1180—1200 trong giai đoạn tăng giá từ mức thấp 1143 , nếu như Vàng bức phá hỗ trợ 1180 thì khả năng giảm sâu về hỗ trợ tiếp theo tại 1165 . Chúng tôi thoát trạng thái mua quanh kháng cự 1200 vào hôm qua và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn quanh hỗ trợ 1180 này.
Xu hướng : Sideway
Trạng thái : Quan sát