Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (22/05/2015 10:38:00)
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Vàng hiện tại vẫn đang di chuyển trong biên độ 1200—1215 . Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa bên trên kháng cự 1200 , tuy nhiên chúng tôi nhận thấy vẫn chưa có tín hiệu tốt để mua tại thời điểm này . Chúng tôi vẫn giữ chiến lược chờ tín hiệu mua lên quanh 1200 vào hôm nay.
Trạng thái : Chờ tín hiệu mua quanh 1200