Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (25/03/2015 11:10:00)
Vàng đang thiết lập chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 1 năm ngoái, do các nhà đầu tư đã quay trở lại với vàng trong vài ngày qua sau khi đồng USD giảm liên tiếp sau lập trường thận trọng của Fed về nền kinh tế Mỹ và làm giảm khả năng tăng lãi suất sớm.
Nhu cầu vàng vật chất Ấn Độ có khả năng được cải thiện trong mùa lễ hội tháng 4. Nhập khẩu vàng trong thời gian mười ngày đầu của tháng 3 đã vượt 25 tấn trong khi con số nhập khẩu vàng của quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới chỉ ở dưới 35 tấn trong cả tháng 2.
Về phần kỹ thuật, giá vàng tiếp tục động lượng tăng giá với tốc độ chậm dần, và đang gần tiếp cận mục tiêu kháng cự tại 1196. Tại mức giá này không nên vào lệnh mua tiếp, mà nên đứng ngoài chờ thêm diễn biến giá tại mức kháng cự.
Chiến lược:
Đứng ngoài quan sát.