Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (25/08/2014 11:14:00)
     Tuần qua, vàng đóng cửa là một tuần giảm giá. Nhưng giá vàng vẫn chưa thoát khỏi khu vực sideway. Hôm nay vàng trên 1280$ thì vàng tăng lên lại 1292$. Nếu vàng dưới 1280$ thì vàng sẽ tiếp tục giảm xuống  1270$.

Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1270-1292
Chiến lược:
Mua: 1278
Chốt lời: 1287
Chốt lỗ: 1269