Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (21/08/2014 10:20:00)
Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa là một ngày giảm giá nhẹ. Giá dao động xuống nhưng lực không mạnh. Cho thấy xu hướng giảm giá cũng không mạnh mẽ. Hiện tại vàng có mức hỗ trợ tại 1279$. Hôm nay nếu vàng dưới 1292$ vàng sẽ giảm xuống 1279$. Nếu vàng trên 1292$ vàng sẽ tăng đến 1305$/1315$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1292-1305
Chiến lược:
Mua: 1289
Chốt lời: 1298
Chốt lỗ: 1286