Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (05/08/2014 11:39:00)
Hôm qua vàng có một ngày giảm điểm nhẹ sau khi tăng giá mạnh mẽ vào ngày cuối tuần. Vàng đang có mức hỗ trợ 1285$, nếu vàng trên mức này vàng sẽ tăng giá đến 1297$. Nếu vàng dưới 1285$ thì vàng giảm xuống 1280$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1285-1310
Chiến lược:
Mua: 1288
Chốt lời: 1294
Chốt lỗ: 1284