Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (29/07/2014 11:06:00)
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Vàng đã không bức phá được hỗ trợ 1292 và tăng trở lại vào sideway trong biên độ 1292—1324 . Trong biểu đồ Weekly , chúng tôi nhận thấy hiện tại gold đang trong nhịp điều chỉnh giảm giá trong xu hướng tăng từ mức thấp 1240 , tuy nhiên chúng tôi ủng hộ mua ngắn trong khu vực sideway 1292—1324 trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1295--1300
Chốt lời    :  1320--1324
Dừng lỗ    : 1287