Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (16/07/2014 11:28:00)
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Gold tiếp tục giảm mạnh sau khi kiểm tra kháng cự 1310 bị thất bại ,chinh phục hỗ trợ tiếp theo tại 1295 . Chúng tôi nhận thấy khả năng gold hướng về hỗ trợ 1280  nếu như giá vẫn còn di chuyển bên dưới kháng cự 1310 . Hôm nay chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh lên vùng 1302—1310 vào bán với nhận định gold tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Chiến lược
Trạng thái : Chờ bán tại 1302--1310
Chốt lời    :  1295 hoặc 1280
Dừng lỗ    : 1315