Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (08/07/2014 10:51:00)
    Hôm qua vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1310-1320. Hôm nay nếu như giá vàng dưới 1320$ vàng sẽ giảm xuống 1310$/1306$. Nếu giá vàng trên 1320$ vàng sẽ tăng lên lại 1332$.
Xu hướng: sideway

Biên độ dao động: 1306-1332
Chiến lược:
Mua: 1313
Chốt lời: 1320
Chốt lỗ: 1305