Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (30/06/2014 11:00:00)
Tuần qua vàng dao động trong biên độ hẹp cho thấy lực lên đã yếu dần. Tuần này cũng chưa có thông tin gì để có thể có sự thay đổi lớn. Vì vậy nhiều khả năng vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1306$-1325$.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1305-1325
Chiến lược:
Bán: 1318
Chốt lời: 1311
Chốt lỗ: 1326