Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (27/06/2014 10:11:00)
Hôm qua vàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp 1305$-1320$. Cho thấy vàng đang đi ngang là chủ yếu.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1305-1325
Chiến lược:
Bán: 1318
Chốt lời: 1311
Chốt lỗ: 1326