Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (23/06/2014 12:12:00)
Tuần qua vàng đóng cửa là một tuần tăng giá mạnh mẽ.  Xác định xu hướng tăng giá của vàng sau một thời gian giảm giá khá lâu. Và vàng vẫn đang vững giá trên mức cản tâm lý 1300$. Thị trường càng tin vững mạnh hơn về xu hướng tăng giá.

Về phần kỹ thuật, MACD đang tăng trên zero và giá vàng đnag bám theo band trên của bollingerband. Thể hiện xu hướng tăng của vàng. Hôm nay vàng dưới 1313$ thì vàng giảm giá xuống 1305$. Nếu vàng trên 1313$ thì vàng tăng đến 1330$.
Xu hướng: sideway
Biên độ dao động: 1305-1330
Chiến lược:
Mua: 1305
Chốt lời: 1315
Chốt lỗ: 1300