Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (18/06/2014 10:34:00)
Hôm qua vàng đóng cửa là một nến pin bar có tim dài cho thấy lực mua đang vào thị trường mạnh hơn lực bán. Sau khi tạo giá thấp tại 1258$, vàng  nhanh  chóng  tăng  giá và lên lại giá cao của ngày tại 1272$. Hôm nay vàng dưới 1272$ vàng sẽ giảm xuống 1265$. Nếu vàng trên 1272$ vàng tăng đến 1285$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1265-1285
Chiến lược:
Mua: 1267
Chốt lời: 1277

Chốt lỗ: 1258