Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (16/06/2014 09:45:00)
Tuần qua vàng đóng cửa là một tuần tăng giá. Vàng có mức kháng cự quan trọng tại 1278$. Nhưng sáng nay vàng đã tăng giá và phá mức kháng cự 1278$. Vì vậy khả năng vàng vẫn còn tiếp tục tăng giá đến 1300$. Hôm nay vàng trên 1278$ thì vàng tăng đến 1300$. Nếu vàng dưới 1278$ thì vàng giảm xuống 1265$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1265-1290
Chiến lược:
Mua: 1270
Chốt lời: 1290
Chốt lỗ: 1264