Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (13/06/2014 11:15:00)
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Gold trong giai đoạn tăng điều chỉnh kiểm tra vùng kháng cự 1277 cho xu hướng giảm trong weekly . Hôm qua Gold tiếp tục tăng tạo mức cao mới tại 1274 cuối ngày đóng cửa tại 1273 , hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận thấy tín hiệu để vào bán tại khu vực kháng cự 1277 này , nếu như Gold bức phá 1277 thì khả năng tiếp tục tiến lên  1290 khá cao . Hôm nay chúng tôi tiếp tục quan sát chờ bán khi có tín hiệu đảo chiều quanh khu vực này.
Chiến lược
Trạng thái : Chờ bán tại 1277
Chốt lời    :  1257
Dừng lỗ    :  1295