Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (12/06/2014 11:37:00)
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Gold trong giai đoạn tăng điều chỉnh kiểm tra vùng kháng cự 1277 cho xu hướng giảm trong weekly . Hôm qua Gold tiếp tục tăng tạo mức cao mới tại 1265 cuối ngày đóng cửa tại 1260 , chúng tôi nhận thấy lực tăng đang yếu đi tại khu vực đường trung bình tuy nhiên vẫn chưa có tín hiệu đổi chiều tại khu vực này . Hôm nay chúng tôi tiếp tục chờ bán tại khu vực kháng cự 1277
Chiến lược
Trạng thái : Chờ bán tại 1277
Chốt lời    :  1257
Dừng lỗ    :  1295