Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (11/06/2014 11:07:00)
    Hôm qua vàng đóng cửa là một ngày tăng giá.Xác nhận thêm xu hướng đang tăng giá trở lại. Và mục tiêu vàng đang hướng đến là 1278$. Hôm nay vàng trên 1257$, vàng tăng đến 1278$, nếu vàng dưới 1257$ vàng sẽ giảm xuống 1250$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1257-1278

Chiến lược:
Mua: 1260
Chốt lời: 1268
Chốt lỗ: 1256