Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (10/06/2014 11:09:00)
         Đầu tuần vàng dao động trong biên độ hẹp. Về phần kỹ thuật, ta thấy giá đang tiến đến vùng kháng cự 1278$ cũng là đường trung bình của bollingerband. Hôm nay vàng trên 1250$, vàng tăng đến 1278$, nếu vàng dưới 1250$ vàng sẽ giảm xuống 1240$.
Xu hướng: tăng giá
Biên độ dao động: 1250-1270
Chiến lược:
Mua: 1252
Chốt lời: 1258
Chốt lỗ: 1240