Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (03/06/2014 10:24:00)
    Hôm qua vàng tiếp tục đóng cửa là một ngày giảm giá nhưng không mạnh và hiện đang gặp mức hỗ trợ tại 1240$. Mức hỗ trợ này tương đối mạnh. Nếu không phá được mức này, vàng sẽ tăng giá trở lại đường trung bình của bollingerband và cũng lên để test lại mức kháng cự 1278$.
Xu hướng: đi ngang
Biên độ dao động: 1240-1260

Chiến lược:
Mua: 1243
Chốt lời: 1250
Chốt lỗ: 1240