Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (07/03/2014 01:20:00)
Hôm qua vàng đóng cửa là một ngày tăng giá khi tình hình chính trị tại Ukraina có thêm thông tin mới khi Mỹ chuẩn bị quân đội để ủng hộ Ukraina vào khuya qua. Đồng đôla Mỹ suy yếu so với các đồng ngoại tệ mạnh trong rổ tiền tệ quốc tế. Thêm vào đó, tối nay có tin bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá vàng.
Về phần kỹ thuật,  vàng đang dao động trong biên độ hẹp 1330$-1355$. Khi thoát khỏi khu vực này, vàng sẽ có xu hướng rõ. Nếu phá 1330$ vàng sẽ có chu kỳ giảm giá về mức hỗ trợ tâm lý 1300. Nếu giá vàng phá 1355$ thì vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh mẽ đến 1420$.
Hôm nay vàng dưới 1355$, vàng sẽ giảm giá lại vùng 1330$. Nếu vàng trên 1355$ vàng sẽ tăng lên 1380$.
Xu hướng: đi ngang
Biên độ dao động: 1330-1355
Chiến lược
Bán: 1352
Chốt Lời: 1345/1335
 Chặn Lỗ: 1356