Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (12/02/2014 12:09:00)

Xu hướng trong ngày : tăng
Dự kiến hôm nay : Gold bức phá kháng cự 1278 và tăng mạnh tạo mức cao mới tại 1293 vào hôm qua. Chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng của Gold tiếp diễn và khả năng nhắm tới kháng cự cao hơn tại 1320 vào sắp tới . Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên khi giá giảm điều chỉnh về hỗ trợ 1280—1285 với mức dừng lỗ tại 1270.
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1280—1285
Chốt lời    : 1290 hoặc 1300
Dừng lỗ    : 1270