Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (10/12/2013 04:02:00)
Hôm qua vàng đóng cửa là một ngày tăng giá. Cho thấy nhu cầu mua vàng đang tăng dần. Các nhà đầu tư và thương nhân đang chờ tin vào ngày 17-18 tháng 12 của FOMC để kích thích thị trường. Trong khi thị trường giảm giá đang bao trùm thị trường. Sau tin Mỹ vào thứ sáu, những người bán vàng dường như cũng đã rút lui. Mặc dù vậy Barclay vẫn cho rằng vàng sẽ giảm giá về 1200$. Vì vậy khu vực này các thành phần tham gia thị trường cần quan sát thận trọng đề tránh rủi ro.
Về phần kỹ thuật, MACD cho ta tín hiệu divergence up. Giá vẫn còn dao động trong khu vực sideway. Nhưng đang ở trên đường trung bình của bollingerband. Điều này cho thấy giá hướng lên vẫn đang cao. Mức hỗ trợ gần nhất của vàng là 1225$. Mức kháng cự quan trọng của vàng là 1245$/1258$.
Hôm nay giá vàng trên 1240$ thì giá vàng tăng đến 1245$-1258$ , giá vàng dưới 1240$ thì giá vàng giảm xuống 1225$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1235-1258
Chiến lược:
Mua:  1235-1238
Chốt Lời: 1245-1250
 Chặn Lỗ: 1232