Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (16/10/2013 04:28:00)
Hôm qua vàng tiếp tục tạo bất ngờ khi tạo giá thấp mới vào đầu phiên Mỹ, nhưng đã tăng mạnh mẽ và phá giá cao nhất của phiên Âu tạo giá cao nhất của ngày tại 1288$. Hầu như thị trường đều cho rằng chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Và đây là lý do chính hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng vào tối qua. Vì vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn khi có bất ổn về kinh tế chính trị.  Hôm nay vàng sẽ tiếp tục tăng giá nếu chính phủ Mỹ vẫn không có tin tức gì mới để giải quyết trần nợ công và chính phủ mở cửa lại.
Về phần kỹ thuật,  MACD đang tăng và hướng lên zero. Giá vàng đã trên đường trung bình của bollingerband. Cho thấy xu hướng tăng giá đang có lợi thế. Mức kháng cự đầu tiên vàng phải chinh phục được trong ngày hôm nay là 1290$. Nếu phá được mức này ta thấy vàng sẽ có một xu hướng tăng mạnh mẽ. Mục tiêu tiếp theo là 1302$.
Hôm nay giá vàng trên 1282$ thì giá vàng tăng đến 1290$/1302$, giá vàng dưới 1282$ thì giá vàng giảm xuống 1270$/1260$/1250$.
Xu hướng: Tăng
Biên độ dao động: 1270-1300
Chiến lược
Mua : 1270-1275
Chốt Lời: 1288/1298
 Chặn Lỗ: 1268