Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (27/09/2013 04:59:00)
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi xuống nhẹ. Nhìn tổng thể trong 4 ngày giao dịch vừa qua, giá đang sideway trong biên độ 1305.50-1339.25. Thị trường đang tập trung sự chú ý vào quyết định của Quốc hội Mỹ về trần nợ công. Trong tình huống hiện tại, nếu như giá Daily đóng cửa bên ngoài khu vực sideway này, thì xu hướng thị trường sẽ xuất hiện. Chúng tôi nhận thấy nên đặt sẵn lệnh chờ Mua bên trên 1340, chặn lỗ 1305, mục tiêu 1375 và 1433.