Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (26/09/2013 03:50:00)
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên, đóng cửa bên trên mức High mấu chốt 1331. Dấu hiệu này cho thấy, trong thời gian vài ngày nữa, giá sẽ tiếp tục đi lên, hướng về 1358-1375. Hôm nay, chúng ta có thể vào Mua tại 1332, chặn lỗ 1316, mục tiêu 1358.