Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (25/09/2013 04:08:00)
Xu hướng trong ngày  : Tăng
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Vàng giảm xuống nhanh kiểm tra hỗ trợ 1.308 , cuối ngày đóng cửa tại 1323. Chúng tôi nhận thấy tại khu vực hỗ trợ này khả năng Vàng kết thúc đoạn giảm điều chỉnh và tiếp tục xu hướng tăng nhắm tới kháng cự 1358 hoặc cao hơn tại 1375.Hôm nay chúng tôi chờ mua tại 1318—1320 với mức dừng lỗ tại 1305 hoặc mua khi giá bức phá  1332 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : mua tại 1.318—1.320
Chốt lời     :1.356—1.370
Dừng lỗ     :1305