Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (20/06/2013 12:15:00)
    Tối qua khi có báo cáo của Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang và cuộc họp của Chủ Tịch Fed Ben Bernanke vàng đã giảm giá sâu. Và kết quả cuộc họp cho biết nếu tình hình kinh tế của Mỹ tiếp tục cải thiện, Fed sẽ bắt đầu giảm những chương trình kích thích kinh tế của nó. Nhưng ông Bernanke cho rằng vàng giảm là do cách thị trường phản ứng, không phải là thông điệp họ muống mang lại.

Về phần kỹ thuật, Vàng đã giảm giá mạnh vào hôm qua khi phá mức hỗ trợ quan trọng của ngày hôm qua là 1361$. Sáng nay vàng cũng đã chạm mức hỗ trợ khá cứng tại 1338$. Vì vậy giá đang hồi phục từ mức cản cứng. MACD đang dao động dưới zero, cho thấy giá có xu hướng giảm nhiều và giá đang đi ra qua xa band dưới của bollingerband vì vậy giá đang có sự hồi phục nhưng xu hướng giảm giá vẫn chiếm ưu thế.
Hôm nay giá vàng nếu dưới 1350$ thì giá vàng sẽ giảm xuống 1338$. Nếu giá vàng trên 1350$ thì tăng lại vùng 1361$.
Biên độ dao động: 1338-1361
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán:  1355
Chốt Lời : 1342
Dừng Lỗ : 1361