Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (03/06/2013 01:23:00)
Vàng đã có 1 ngày cuối tháng giảm giá mạnh theo xu hướng trong tháng của vàng. Điều này thể hiện xu hướng tăng giá của vàng đang gặp khó khăn. Sức mạnh của đôla Mỹ và dữ liệu việc làm sẽ là chìa khóa đối với vàng trong tuần này. Theo khảo sát của Kitco trong tuần này, 70% các thành phần tham gia thị trường cho rằng giá sẽ tăng.
Về phần kỹ thuật, giá không thể ổn định trên 1400$, cho thấy xu hướng xuống vẫn còn nhiều. Giá đang ở dưới đường trung bình của bollingerband. Thể hiện xu hướng sẽ xuống band dưới của bollingerband.
Hôm nay giá vàng nếu dưới 1390$ thì giá vàng sẽ giảm xuống 1380$. Nếu giá vàng trên 1390$ thì tăng lại vùng 1400$.
Biên độ dao động: 1380-1400
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua:  1390
Chốt Lời : 1398
Dừng Lỗ : 1385