Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (31/05/2013 01:21:00)
   Hôm qua vàng đã tăng mạnh mẽ, tạo giá cao nhất trong 2 tuần qua. Và giá đã ổn định trên mức cản tâm lý 1400. Cho thấy xu hướng vàng tăng lại. Chỉ số đôla Mỹ thấp hơn cũng hỗ trợ các thị trường kim loại quý hôm qua. Vàng vàng được chọn là tài sản trú ẩn an toàn.

Về phần kỹ thuật, MACD đã tăng trên zero và giá đã bám theo đường band trên của bollingerband, 2 dấu hiệu kỹ thuật thể hiện xu hướng tăng mạnh mẽ. Và giá cũng đã phá biên độ sideway 1475-1400. Thêm một dấu hiệu cho thấy vàng đang bắt đầu tăng lại. Hôm nay giá vàng nếu dưới 1412$ thì giá vàng sẽ giảm xuống 1400$. Nếu giá vàng trên 1412$ thì tăng lại vùng 1420$/1440$.
Biên độ dao động: 1400-1420
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua:  1412
Chốt Lời : 1420
Dừng Lỗ : 1408