Chiến Lược Vàng

Điều chỉnh lại
Chiến lược vàng (26/03/2013 12:09:00)
Hôm qua vàng rơi tự do từ 1610$ xuống 1590$, rồi sau đó nhanh chóng lên lại trên 1600. Điều này cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng đang tăng dần. Thị trường có nhiều tin tốt và xấu xen kẽ, vì vậy nhà đầu tư chưa có được quyết định rõ ràng trong đầu tư. Quỹ đầu tư hoán đổi vàng lớn nhất thế giới vẫn giữ nguyên không đổi lượng nắm giữ. Vì vậy nhiều khả năng vàng sẽ đi ngang khu vực rộng trong thời gian này. Các nhà đầu tư cá nhân cẩn trọng hơn với những quyết định của mình.
Về phần kỹ thuật, khi không phá hủy được vùng kháng cự 1617-1620, giá vàng đã giảm lại vùng 1590. MACD đang dao động sát zero vì vậy nhiều khả năng vàng sẽ đi ngang.
Hôm nay vàng dưới 1605$ thì giảm xuống 1595$-1590$. Nếu vàng trên 1605$ thì vàng sẽ tăng đến 1617$.
Biên độ dao động: 1595-1617
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua: 1596
Chốt lời: 1604
Chặn lỗ: 1590