Tỷ giá thế giới

Bid Ask
X
Tỷ Giá Thế Giới
 

Tỷ giá ngoại tệ


Xem tất cả
Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá vàng

Xem tất cả
Tỷ giá vàng

Chiến lược vàng và ngoại tệ

Hôm qua đồng Úc dao động trong biên độ hẹp. Nhưng giá vẫn đang hướng xuống vùng hỗ trợ 0.9305. Và cũng gần đường trung bình của bollingerband. Hôm nay đồng Úc trên 0.9360 thì đồng Úc sẽ tăng đến 0.9426, nếu đồng Úc dưới 0.9360 thì đồng Úc giảm giá xuống 0..9305. Xem tiếp

Kiến thức

Như chúng ta đã biết, candlestick là một trong những công cụ khá phổ biến và mạnh mẽ với lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Và Fibonacci cũng là một công cụ quan trọng để tính toán trong việc phân tích. Nếu đứng riêng lẽ thì 2 công cụ đó cũng cho ta được những dấu hiệu mua bán rất tốt. Nhưng tuyệt vời hơn nữa nếu... Xem tiếp